top of page
Søg
  • Forfatters billedeAsbjørn Andreasen

Hvad er det naturen kan, når vi står ved skillelinjer i vort liv?

Jeg er flere gange blevet mødt med spørgsmålet hvorfor jeg laver disse Far&Søn events ude i naturen. Er det ikke bedre at møde de unge, der hvor de unge er, i byen hvor de føler sig hjemme?

Bikuben Fonden har støttet et forskningsprojekt om “Unges Naturmøder” hvis resulater blev offentliggjort sidste år i pjecen “Natur til et godt liv” Her i konkluderer forskningsgruppen, de samme ting som vi syntes at erfarer når vi tager de unge mennesker ud i skoven sammen med deres fædre:

“Naturmødet giver ofte anledning til tanker om liv og eksistens, og der rejser sig gennemgående mange store spørgsmål hos de ung, når de er i naturen, og når de tænker tilbage på den.- Der kan være tale om psykologiske og filosofiske refleksioner, som vedrører det at møde sig del og spejle sig i naturen på forskellige måder.”

“For andre unge kan der omvendt tale om at få et blik for nogle større sammenhænge, der kan forskyde fokus fra dem selv og dermed lette det pres, der kan være forbundet med at opleve at stå alene med ansvaret for at forme sig selv og sit liv. Når det pres letter, kan den unge i højere grad føle sig fri til at handle og fordybe sig i almene refleksioner over livets gang, verden og det at være menneske.”

Disse anledninger, som beskrives, søger vi i Far&Søn at gribe ved at have en struktur der understøtter disse refleksioner. Yderligere lader vi fædrene fortælle om hvordan de havde det, da de var teenagere. Vores oplevelse er at når fædrene fortælle deres historier, åbnes der mulighed for drengene at spejle sig i disse historier og reflektere over deres egen væren i verden, hvilket i følge rapporten understøttes yderligere af den omgivende natur, drengene befinder sig i. Denne mulighed for at spejle sig i andres historier, giver måske endda drengene en oplevelse ikke at være den eneste med netop denne følelser. At de måske ikke er alene.

Dette understøttes også af naturen, der kan give drengene “et blik for nogle større sammenhænge, der kan forskyde fokus fra dem selv og dermed lette det pres, der kan være forbundet med at opleve at stå alene med ansvaret for at forme sig selv og sit liv. Når det pres letter, kan den unge i højere grad føle sig fri til at handle og fordybe sig i almene refleksioner over livets gang, verden og det at være menneske.“

Denne forskydelse af fokus, er netop en af pointerne, og en af de ting vi arbejder fokuseret med i Far&Søn. At drengen går fra at være fokuseret på sig selv med en forventning om at andre tager ansvaret, til at blive en ung mand, der i højere grad, selv tager ansvar for sit liv. “Et blik for større sammenhænge”

Fædrenes historier om deres eget teenageliv, er med til at give dette “blik for større sammenhæng”. Måske historier fædrene aldrig har fortalt før, og det kan være at drengene genkender en følelse eller oplevelse i en af disse historier. Disse i rammesatte refleksioner, i understøttende omgivelser (nature) og efterfølgende samtaler mellem fædre og sønner, åbner muligheden for at de får et fælles sprog og referencepunkt for fremtidige samtaler. Samtaler, hvor processen har faciliteret mulighed, for både at tale om den indre verden, men også den ydre og fremtidige verden med de håb og drømme der er forbundet til disse udsigter.

Far&Søn arbejder med naturen som understøttende baggrund, for en faciliteret proces, der støtter drenge i processen at blive unge mænd, samt opbygningen af en sund og åben relation med deres fædre.


12 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
bottom of page